Svenska Spel har haft ett team som arbetat heltid med att ta fram underlag till ansökningarna. Redan samma morgon som Lotteriinspektionen började ta emot ansökningar lämnade bolaget in flera tusen sidor för de fyra licenser Svenska Spel söker.

– Vi har fått bra feedback från Lotteriinspektionen på våra ansökningar, säger Helene Cedertorn som lett Svenska Spels arbete med ansökningarna.

Hos Lotteriinspektionen är läget pressat. Sedan möjligheten att ansöka öppnade den 1 augusti har ett 70-tal bolag ansökt om licenser. Ansökningar fortsätter att komma in.

Artikelbild

| Henene Cedertorn räknar med att Svenska Spel kommer att vara bland de första bolag som beviljas spellicens.

Antalet bolag är ungefär så många som spelutredningen förutsåg, men tiden för handläggning är mycket kort. Riksdagens beslut om att införa licenser togs så sent som den 9 juni. Lotteriinspektionen har anställt personal med specialkompetens inom bland annat juridik och ekonomi, men har trots det svårt att hinna med.

– Det är risk att vi inte kommer att hinna bli klara med sent inkomna ansökningar i tid, säger My Hamrén vid Lotteriinspektionen.

Ansökan om spellicens är omfattande. Den ska bland annat innehålla flera myndighetsbeslut, utdrag ur register, fullmakter, beskrivning av spelformer och tekniska lösningar, en presentation av bolaget samt redogörelser för vilka som innehar ledande befattningar. Utländska bolag måste översätta allt detta till svenska.

De flesta bolag har lämnat ofullständiga ansökningar. Kraven på kompletteringar är omfattande.

– Det är extremt mycket kompletteringar, summerar My Hamrén.

Även Svenska Spel har anmodats att lämna in fler uppgifter.

– Vi fick de skarpa kraven först i juli. Arbetet har gjorts under stor tidspress, och vi visste att vi skulle behöva lämna kompletteringar, säger Helene Cedertorn.

Ännu återstår det några kompletteringar för Svenska Spel, men enligt Helene Cedertorn rör det sig om småsaker.

Ännu har inga bolag beviljats licens. Senaste beskedet från Lotteriinspektionen är att de första licenserna blir klara i mitten av november.

– Det skulle förvåna mig om Svenska Spel inte är bland de första som beviljas licens. Vi var först med att lämna in ansökan och vi har hanterat alla små kompletteringar som krävts, säger Helene Cedertorn.

Helene Cedertorn säger att ett tidigt besked hade varit önskvärt, särskilt om licenserna innehåller särskilda villkor som Svenska Spel måste uppfylla. Hon påpekar dessutom att mycket är oklart om det avstängningsregister som Lotteriinspektionen ska inrätta för att motverka spelmissbruk.

– Registret kommer att påverka vårt arbete, och reglerna som gäller för det måste vi integrera i våra datorsystem, säger hon.

Många utländska bolag vill ha personliga möten med Lotteriinspektionen. Det hinner inte myndigheten med, utan upprätthåller kontakt med bolagen via Sper (Spelbranschens riksorganisation) och Bos (Branschföreningen för onlinespel). Generalsekreterare för Bos är tidigare gotländska riksdagsledamoten Gustaf Hoffstedt.

– Det har funnits en oro för att licenserna inte ska bli klara i tid, men jag tycker att vi har fått betryggande besked om att de ansökningar som lämnades in under augusti och september blir klara i tid, säger han.

Gustaf Hoffstedt påpekar att flera av spelbolagen är vana sedan tidigare med licenssystem, eftersom licenser är vanligt i många andra länder.

– Sverige är sent ute med en licensreglerad spelmarknad, säger han.