Redan nu råder det brist på lärare på ön och behovet av att rekrytera nya lärare väntas öka framöver. De närmaste tre åren behöver cirka 400 lärare anställas på Gotland enligt en rapport från Skolverket.

Gotland är även ett av de län i landet som står inför de största pensionsavgångarna. Enligt Skolverkets rapport är mer än hälften av lärarkåren på Gotland 50 år eller äldre.

– Jag tror inte att det kommer att finnas en behörig lärare i varje klassrum till hösten, säger Gunnel Ahlgren, ordförande för lärarförbundet på Gotland.

Artikelbild

| Lekplats. På skolgården får barnen på förskolan Solklinten i Slite frisk luft och möjlighet till rörelse.

Det råder även brist på behöriga förskollärare.

– Just nu ser det inte så ljust ut. Det är svårare för oss på landet. Det bor inte så många lärare här och då måste man resa och det vill folk inte göra, säger Marianne Gustafsson, chef för förskolorna i Slite, Fårösund och Lärbro.

Det är fredag förmiddag och just i dag är hon på plats på förskolan Solklinten i Slite.

På de tre förskolor Marianne Gustafsson jobbar saknas det totalt fem förskollärare, vilket hon menar påverkar lärandet även om det finns många duktiga barnskötare på plats.

Artikelbild

| Barnskötare. Sylvia Yllander Larsson jobbar på förskolan i Slite.

– Det behövs förskollärare för att upprätthålla kvaliteten, säger hon.

Även vid sjukdom kan det vara svårt att få tag i vikarier.

Artikelbild

| Lärande. Utbildade förskollärare behövs för att förskolan ska klara lärande-uppdraget.

– Förra veckan var sex personer i personalen sjuka samtidigt, då gick det inte att skaffa vikarier för alla, säger Marianne Gustafsson.

Även om förskolan har fungerande rutiner vid sjukdom, då flera grupper kan slås ihop och lärare flyttas mellan avdelningarna vid behov så ökar arbetsbördan för personalen.

Artikelbild

| Förskola. På förskolan i slite går det lite drygt 50 barn.

– Det är stressigt, när vi blir sjuka blir vi ofta sjuka samtidigt, säger barnskötaren Sylvia Yllander Larsson.

Sjukskrivning på grund av stress och utmattning har blivit allt vanligare enligt Lärarförbundet på Gotland.

– Den psykosociala miljön och arbetsbelastningen är inget nytt problem men det är ett problem som ökar. Vi ser att våra lärargrupper har de högsta sjukskrivningstalen och att förskollärare sticker ut, säger Linda Rung på Lärarförbundet Gotland.

För att rekrytera lärare och förskollärare till ön har regionen varit i Finland och nu senast i Mälardalen. Men Gotland har svårt att konkurrera med lönerna i Stockholmsområdet.

Uppsala universitet Campus Gotland har en utbildning för förskollärare och i januari examinerades en klass.

– Många sökte och fick jobb på Gotland, behovet finns ju. Men flera var besvikna efter att ha pratat med kurskamrater på fastlandet som fick 10 000 kronor mer i lön, säger Linda Rung.