Grunden till den dämpade införseln är enligt Lantbrukarnas Riksförbund, en pågående besättningsuppbyggnad i Nya Zeeland och produktionen kompenseras inte fullt ut av irländska handelsflöden. Totalt har importen till Sverige minskat med 8,6 procent.

Konsumtionen av lammkött har däremot ökat i landet under de senaste åren, men det är svårt för de lokala producenterna att möta efterfrågan av lammkött då det inte är helt enkelt att livnära sig på att vara lammbonde.

Anna Törnfelt, ordförande för LRF på Gotland, ser svårigheter i utveckligen av den lokala marknaden.

Artikelbild

| Tommy Malmqvist tror på den lokala marknaden.

– Konsumtionen av lammkött har generellt sett ökat i landet. Det är såklart positivt att vi minskat importen, men vi har ganska låg självförsörjningsgrad och det har att göra med att det inte är lönsamt. Man får inte fram den mängd kött på ett lamm som behövs för att kunna möta marknaden.

Den inhemska produktionen har därför inte heller ökat, men den gotländska marknaden har bra utgångspunkter och Anna Törnfelt hoppas att fler yngre ska våga sig in i branschen.

– Det finns förutsättningar för produktion av lammkött på ön och vi ser att många unga är intresserade. Men vi har ett generationsskifte på gång och vi vill att det ska vara attraktivt för yngre att fortsätta med lantbruket, det är där det står och stampar lite.

För att utvecklingen av det lokala lammköttet ska kunna fortsätta vill Tommy Malmqvist, ägare av Sjaustrukocken, att man tillsammans tar krafttag för att öka produktionen och visa upp de lokala produkterna.

– Det kan göras väldigt mycket mer. Det är viktigt att regionen, butiker och restauranger visar tydligt att vi har bra lokalproducerade produkter då folk har börjat tänka mer lokalt kring råvaror. Det behöver synas mer i den totala marknadsföringen för att nå ut bättre.

I takt med att efterfrågan av lammkött ökar märks bristen på köttet tydligare. Den största bristen är under våren och sommaren, då lammen oftast föds under vinter och vår, vilket gör dem redo för slakt under sensommar och höst. Både Anna Törnfelt och Tommy Malmqvist ser ändå att den minskade importen är ett långsiktigt resultat, då fler och fler konsumenter ser värde i lokalproducerat.

Under 2016 stod Gotland för runt 12 procent av landets lammkött, omkring 31 200 slaktade lamm av landets totala 251 200 var från Gotland. Den största delen av produktionen säljs av större återförsäljare på fastlandet.