Sommartid är trycket högt på gator och i gränder i innerstaden. För att öka säkerheten under Almedalsveckan har Region Gotland, liksom tidigare år, förbjudit trafik med motordrivet fordon dag- och kvällstid i delar av innerstaden.

Samtidigt är transporterna till restauranger och andra företag och verksamheter många under sommarperioden. Inte minst under den intensiva Almedalsveckan.

– Trycket ökar lite grann för varje år, i takt med att veckan växer. Det är många människor i rörelse och mycket gods som ska in i området, konstaterar Lennart Klintbom, trafikplanerare vid Region Gotland.

Artikelbild

| Lennart Klintbom.

För boende inom det avstängda området, varuleveranser, servicefordon och vissa fordon avsedda för mediebevakning går det emellertid att söka dispens hos regionen. De senaste dagarna har ansökningarna strömmat in.

I fjol gjordes omkring 1 500 ansökningar, och Lennart Klintbom räknar med ungefär lika många i år.

– Det är jättetufft att hinna med, men vi kommer att klara det. Det måste vi, säger han.

I fjol beviljades många dispens. Lite väl många, menar trafikplaneraren, som med facit på hand kunde konstatera att vissa utnyttjade systemet.

– I fjol var det tyvärr många som sökte för ganska många bilar, som de sedan lät andra nyttja. Därför stramar vi till det i år. Den som fått dispensen måste själv vara med i bilen. I fjol var dispensen kopplad till fordonet, i år kopplas den alltså till personen i bilen.

Därför räknar Lennart Klintbom med att antalet undantag från bilförbudet kommer att bli något lägre än förra året.

– Vi är lite mer restriktiva än i fjol. Inte för de boende, men för andra kan det bli svårare att få dispens. Uppfyller man inte kraven blir det avslag.

För att komma in i den bilfria zonen mellan klockan 09 och 21 under Almedalsveckan måste man passera någon av de fem bemannade vägbommar som tillfälligt sätts upp i områdets utkanter.

Ansökan görs på regionens webbplats och måste innehålla registreringsnumret på fordonet samt namn och personnummer på samtliga förare av fordonet som den sökande vill att dispensen ska gälla.

Avslagna dispensansökningar kan överklagas till länsstyrelsen.