Det var i slutet av 2015 som personal inte lyckades plocka ut en patients tandprotes inför natten. När patienten inte kunde svälja dagen därpå upptäcktes att protesen fastnat i matstrupen. Patienten sövdes och protesen avlägsnades. Ett par dagar senare avled patienten. Enligt nyhetsbyrån Siren kunde det senare konstateras att patientens tandprotes varit för stor. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar nu vårdgivaren för bristande systematiskt patiensäkerhetsarbete.

IVO anser att vårdgivaren borde ha sett till att det gjordes en systematisk kontroll av de boendes munhälsa. Personalen hade då troligen upptäckt den bristande passformen vilken utgör "en uppenbar risk" för att en protes kan hamna i halsen.