Förslaget från Post- och telestyrelsen ligger på regeringens bord och kommer nu att bli en fråga för den nye energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman, skriver SVT.

De tre största teleoperatörerna Telia, Tele2 och Tre hade stora driftstörningar i sina nät när Alfrida rasade i början av året.

Räddningschefen Dick Svennefelt var rejält kritisk mot mobil- och fiberföretagen. Han menade att mobiloperatörerna borde haft en bättre batterireserv till mobilmasterna.

– Det är en katastrof om medborgare behöver hjälp. Det är bedrövligt, 2019 ska det inte behöva hända, sa Dick Svennefelt till Gotlands Allehanda.

Men han fick mothugg från mobilföretagen.

– Det är väldigt beklagligt att stormen drabbade Gotland så hårt och under en längre tid. Men vi är beroende av att elnätet fungerar, sedan räcker våra batteribackup olika länge. Men Gotland är ett område som prioriterats upp sedan problemen som var på ön under sommaren, sade Louise Ekman på Tele2:s pressavdelning till helgagotland.se

Men nu vill Post- och telestyrelsen att den lagstiftning som finns idag ska uppdateras. Den har i stort sett varit oförändrad sedan början av 2000-talet. Dels måste mobiloperatörerna bli bättre på att rapportera in störningar i nätet, dels vill man bestraffa mobiloperatörer som inte sköter sig.

– Vi har framfört till regeringen att vi gärna ser en lagändring så att vi kan utfärda sanktionsavgifter om näten sköts för dåligt, säger Anna Montelius som är tillförordnad enhetschef för PTS nätsäkerhetsavdelning.

PTS lyfter fram flera brister i lagstiftningen. Idag behöver mobiloperatörerna bara inrapportera driftstörningar i mobilnätet som är av ”betydande omfattning”, vilket innebär att störningar understigande 24 timmar och 2 000 abonnenter inte behöver rapporteras. Det innebär att mörkertalet av mindre avbrott som slår ut mobiltelefoni och trygghetslarm hos äldre förmodligen är stort, skriver TT.

Om mobiloperatörerna lyckades leva upp till de kraven under Alfrida ska nu granskas av Post- och telestyrelsen.