– Det finns ett jättebehov. Besöksnäringen ökar och betydligt fler kryssningsfartyg lägger till här, så det finns ett enormt behov av guider – särskilt med språkkunskaper, säger Maria Annerud från Gotlands museum, som är projektledare för guideutbildningen.

– Vi har många bra guider i dag, men vi behöver fler och också en ny typ av guideutbildning.

Nu i januari startade pilotomgången av den nyaguideutbildningen, som Region Gotland och Tillväxtverket står bakom och som Gotlands museum håller i.

Artikelbild

| Maria Annerud och Monica Frisk.

– Syftet med utbildningen är att den ska stärka Gotlands besöksnäring och kvaliteten är väldigt viktig, säger Maria Annerud.

Varje torsdagskväll, samt en lördag i månaden, träffas gruppen. Totalt handlar det om cirka 100 utbildningstimmar, innan deltagarna går ut som auktoriserade Gotlandsguider till sommaren.

– Hela januari ägnar vi åt en massa föreläsningar om värdskap och bemötande. Sen blir det alltifrån Gotland i dag, näringsliv, kultur, fritid och geografi, till arkeologi, natur, miljö, historia och affärsmannaskap, säger Maria Annerud.

– Det blir mycket guideteknik också förstås, storytelling och hjär- och lungräddning. Sen avslutar vi med att de ska skriva en egen guidning i juni.

Artikelbild

| Bengt Lingström och Roland Almquist var entusiastiska.

Över 60 personer sökte till utbildningen. De 40 som blev antagna är noga utvalda.

– Det är en salig blandning och det har varit viktigt för mig. Den yngsta är 19 år, den äldsta över 75, det är både män och kvinnor och de kommer från stad och land. En del har guidat förr och till och med gått guideutbildningar tidigare, för en del är det helt nytt, säger Maria Annerud.

Artikelbild

| Att leva varumärket Gotland, var budskapet till de blivande guiderna.

Bland deltagarna finns skådespelare, lärare, journalister och militärer och att deltagarna har andra sysselsättningar är ingen nackdel.

– Att vara guide är inget heltidsyrke, det är vi tydliga med, men den här breda utbildningen öppnar kanske även för andra arbeten inom turismbranschen, säger Maria Annerud.

Artikelbild

| Maria Annerud, projektledare för guideutbildningen.

Till den första föreläsningskvällen var Monica Frisk, från Gotlands besöksnäring, inbjuden, liksom Michael Scholz från Campus Gotland som talade om turism på Gotland ur ett historiskt perspektiv.

29-åriga Hanna Alvin från Visby antecknade flitigt under Monica Frisks föredrag.

Artikelbild

| Monica Frisk från Gotlands besöksnäring.

– Det känns bra, men det är mycket att ta in. Nu har jag fått upp ögonen för att vi är med i ett större perspektiv. Det känns som att vi har ett stort ansvar, säger Hanna Alvin i pausen efter Monica Frisks föreläsning.

För Hanna Alvin var det historieintresset som lockade henne till utbildningen.

Artikelbild

| Bengt Lingström, pnesionerad mellanstadielärare.

– Jag är väldigt intresserad av historia och pluggar till historiker, men är dålig på gotländsk historia.

Roland Almquist, tidigare officer och Bengt Lingström, tidigare mellanstadielärare, är båda pensionärer.

– Det här ska bli jättespännande. I mitt fall handlar det om ett stort intresse för historia men också av att få träffa människor, säger Roland Almquist entusiastiskt.

– För min del är det ett genuint intresse för Gotlands natur, kultur, historia – alltihop. Det är en förmån att få förkovra sig ytterligare, säger Bengt Lingström, som gått guidekurser förut men aldrig guidat professionellt.

Båda ser fram emot att få lära sig mer om sin ö, för att sedan föra de nyvunna kunskaperna vidare.

– Jag skulle jättegärna vilja bli guide sen när vi är färdiga i juni. Det är ju alltid kul att delge kunskaper när mottagaren är mottaglig, säger Roland Almquist.