Förra sommaren genomfördes ett omfattande arbete med att byta ut kontrollanläggningen vid Ygne. Då drabbades även Gotland av ett stort antal totalavbrott. I december genomfördes sedan ett stort garantiarbete – vilket fick avbrytas när elförbrukningen på Gotland gick upp. Under vecka 21 kommer garantiarbetet att slutföras vid kontrollanläggningen.

– Geab har diskuterat det här med kunderna och haft en dialog med aktörer som Arla och Cementa. Vi fick förra året kritik för att vi inte utförde arbetena under nattetid, säger Mikael Björnér, kommunikationsansvarig vid Vattenfall Eldistribution.

Den här gången kommer arbetet genomföras under nattetid och tidig morgon.

– Arbeten med förhöjd risk för avbrott kommer att äga rum mellan klockan fyra och åtta på morgonen, säger Mikael Björnér.

Han säger att det under arbetets gång kommer att finnas en utökad bemanning för att kunna hantera ett större avbrott på Gotland.

– Då kommer vi snabbt att sätta i gång reservkraften om det skulle vara aktuellt, säger Mikael Björnér.