I fredags påträffades ett påkört och dött vildsvin i Dalhem. Länsstyrelsen har konstaterat att det är ett riktigt vildsvin och inget korsningsdjur. Nu kraftsamlar länsstyrelsen för att hindra att vildsvinen ska etablera sig på Gotland.

LÄS MER: Dött vildsvin hittat – "Vi kraftsamlar"

Ni uppmanar allmänheten att höra av sig, men hur ska den här kraftsamlingen egentligen gå till?

Artikelbild

| Vildsvinet som påträffades i Dalhem.

– Det är allt vi kan göra just nu, för att få reda på om det finns fler eller inte. Nu är det ju inte någon spårsnö kvar längre, men jägarna brukar vara snabba när sånt här kommer och ge sig ut och titta, säger Cecilia Schelin Seidegård, landshövding och ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

Förutom jägarnas hjälp välkomnas även iakttagelser från alla andra gotlänningar.

– Vi måste få mer underlag, helt enkelt, för att kunna ta beslut om hur vi kan gå vidare.

Var tror man att det här vildsvinet kommer ifrån? Finns det en population på Gotland?

Artikelbild

| Landshövding Cecilia Schelin Seidegård är även ordförande i viltförvaltningsdelegationen.

– Vi har diskuterat det här många gånger med jägarna, och vi har inte haft några klara indikationer på att det verkligen varit några vildsvin här. Nu var det ju otvivelaktigt att det var ett ungt vildsvin.

Hon påpekar att det då och då förekommer rykten att personer försöker plantera in vildsvin på Gotland, precis som skedde med rådjuren.

– Det kan alla på fastlandet berätta om hur mycket skada de gör. Vill man jaga vildsvin kan man åka till fastlandet. De ska inte planteras in här.

Det påträffade djuret föddes i somras och i nuläget är det alltså oklart om det handlar om ett enstaka djur eller om det finns en hel kull därute.

– Vi vet inte och vi hoppas att alla hjälper till och kommer med information.

Vildsvin kan brunsta upp till tre gånger per år om förhållandena är gynnsamma. Det brukar sägas att de också kan föda upp till tre kullar per år, men om detta går uppgifterna isär. Två kullar är dock inte ovanligt. I snitt får suggan fem till sex ungar, men de kan få betydligt fler.

– Det beror både på tillgången på mat och på klimatet. Jordbruket är utbrett på ön så de har väldigt gott om mat. Det är som ett enda stort smörgåsbord, säger Mimmi Skog, handläggare på länsstyrelsens naturvårdsenhet.