– Sen de roterande förbanden kom i höstas har fältet varit stängt till hundra procent. Men många vill kunna bada vid exempelvis Blåhäll och vi jobbar för att det ska bli möjligt till årets sommarsäsong. Så de fick inleda med ett tungt fyspass, konstaterade Therese Fagerstedt, kommunikatör vid Försvarsmakten på Gotland, om stridsgruppens stängselarbete.

LÄS ÄVEN: Klartecken för bygglov på Tofta skjutfält

Området som inhägnats är det så kallade Burs-området och inom detta återfinns nu bland annat stridsfordonen, verkstad, diverse utrustning som förvaras i containrar samt den tillfälliga stabsplatsen.

Artikelbild

| Nyuppfört stängsel. Stridsfordon 90 passerar ut på skjutfältet via en öppning i stängslet som nu omgärdar basområdet. Detta är nu ett skyddsobjekt vilket bland annat innebär fotoförbud för själva området.

– Det är vår temporära bas och området är nu ett skyddsobjekt, framhöll chefen för 18:e stridsgruppen, överstelöjtnant Stefan Pettersson.

– I dag har vi grupperat oss. Stridsgruppen levererar nu operativ effekt. Vi är här nu och löser uppgifterna.

I avvaktan på att stridsfordonens permanenta uppställningsplats ska börja byggas står de parkerade utomhus på området. När de inte används är de ständigt anslutna till torrluftsaggregat, det vill säga avfuktad luft som gör så att fordonen och deras utrustning inte börjar korrodera.

Redan i torsdags anlände de första i stridsgruppen till ön, den formella startdagen är den 1 juli. Exakt hur många som nu finns på plats på garnisonsområdet ville Stefan Pettersson inte berätta.

Artikelbild

| Stridsfordon 90. Gustaf af Petersens ger tecken inför avfärden.

GA fick en kort pratstund med några i gruppen innan de körde iväg med stridsfordonen ut på skjutfältet.

– Det känns kul att vara historisk, menade en av de nya yrkesmilitärerna, Christopher Mattisson, ursprungligen från Göteborg. Men han har bott på Gotland även tidigare.

Artikelbild

| Historisk. Christopher Mattisson tyckte det var kul att utgöra en av de nyetablerade militärerna på ön.

– Jag pluggade arkeologi på Högskolan.

Att han bytt yrkesinriktning ganska rejält hade två orsaker.

Artikelbild

– Det var jobbrist som arkeolog. Och jag har alltid brunnit för försvaret.

Den omdiskuterade bostadsfrågan har han löst.

Artikelbild

– Jag hyr en lägenhet utanför Roma. Den ordnades via en vän till familjen.

Gustaf af Petersens är gotlänning från början men har senast bott i Enköping.

Artikelbild

– Det känns jättebra att flytta hem. Jag har köpt en bostadsrätt i Visby.

Tim Torstensen från Stockholm har bara varit på Gotland en gång tidigare.

Artikelbild

– Att jobba civilt innebär ofta samma sak hela tiden, här är det oftast skiftande.

Boende har han fixat i närområdet även om han letar efter annat.

– Jag bor inneboende i Tofta.