I kölvattnet av att Energimyndigheten i förra veckan presenterade sin förstudie om Gotland som pilotprojekt för Sveriges omställning till förnybar energi, så har moderaternas gotländske riksdagsledamot Jesper Skalberg Karlsson riktat kritik mot regeringen och förstudien. I en riksdagsinterpellation ställd till samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S) undrar Jesper Skalberg Karlsson hur statsrådet och regeringen avser att gå vidare med att göra Gotland självförsörjande på förnybar energi när det samtidigt är stopp för att koppla in nya elproducenter på nätet.

– Känslan jag får när jag läser förstudien är att Gotland med nuvarande teknik inte kan bli självförsörjande. Nu förlitar man sig på att det ska ske en enorm teknikutveckling och att det ska lösa problemet. Det kan man så klart hoppas på, det gör jag också, men det är farligt att ställa ut löften kring saker man inte kan påverka. Om regeringen tror att det här problemet ska lösa sig självt så är jag väldigt tveksam till det, säger Jesper Skalberg Karlsson.

Skalberg Karlsson anser att man vare sig i rapporten eller från regeringens sida kan få svar på hur Gotland ska klara omställningsprocessen.

– Målbilden är bra men man misslyckas att förklara hur vi ska klara oss fram dit. Vi behöver veta hur vi ska bygga ut sol- och vindkraft nästa år. Då är det rimligt att det läggs en tredje elkabel så att vi kan vara uppkopplade mot resterande Sverige.

Den stora förändringen som nämns i rapporten är den storskaliga energilagring som krävs för att Gotland som pilotprojekt ska bli självförsörjande på förnybar energi.

– Gotland ska vara först i världen, ska det hända ska man dels ha en otrolig tur och dels investera otroligt mycket pengar, säger Jesper Skalberg Karlsson.