En ny kompetensförsörjningsplan klubbades av sjukvårdspolitikerna strax innan årskiftet.

Övergripande, inom området bemanning, ska sjukvårdsledningen framöver fokusera på att behålla befintlig personal, resursanvändning och att förtsätta utbilda.

Att behålla sin befintliga personal – men också ge dem förutsättningar och ork till ett långt yrkesliv inom förvaltningen, är en återkommande signal i de strategiska dokumenten. Samtidigt är det kanske svårare än någonsin att rekrytera.

Såväl politiker som tjänstemän inom sjukvårdsledningen hyser stark tilltro till det långsiktiga arbetet, och satsningar som gjorts de senaste åren, trots spruckna sjukvårdsbudgetar och ökade kostnader som ständiga följeslagare från ett år till nästa.

– Utbildningsvårdcentralen är en sådan, där kan man börja se konkreta effekter redan i år, säger Stefaan De Maecker (MP), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sjukvårdsdirektören Maria Dalemar säger att hon delar ST-läkaren Susanna Althinis grundtänk. Primärvården ska bemannas med ordinarie läkare så långt det är möjligt.

– Personalen ska såklart ha en bra arbetsmiljö och känna sig tillfreds med sin insats. Men vår syn på lösningarna skiljer sig.

– Vi menar att satsningen på fler utbildningsplatser för ST-läkare visar konkret hur vi vill jobba, att vi vill ha ordinarie bemanning på vårdcentralerna. På så sätt skapas möjligheter att arbeta med utvecklingsarbete och ha en bra arbetssituation generellt, säger Maria Dalemar.

Sjukvårdsdirektören ser inte att en halvering av antalet listade patienter per distriktsläkare är en framkomlig väg – dessutom är läget inte så svart eller vitt, menar hon.

– Det går inte riktigt att säga att en läkare har 2 000 patienter bara för att vi har 30 läkare på Gotland.

Hon tror, precis som Stefaan De Maecker, att 2018 kan bli det år då handlingsplaner och åtgärder faktiskt börjar märkas av – även utifrån sett. Och att trenden sedan ska fortsätta.

– Vår bedömning är att behovet är 30 tjänster och för att klara det har vi satsat på utbildningsvårdcentralen. Just nu har 20–25 ST-läkare i systemet, och även om det är en långsam process så är vi på god väg, säger Maria Dalemar.