Förbudet gäller fram till den 31 maj och finns till för att skydda fiskarna under deras lekperiod. Beståndet av abborre och gädda har under den senaste tiden varit lågt i gotländska vatten. Förbudet görs delvis som ett försök för att öka beståndet.

– Vi har sett en ökning i antalet abborrar vilket är en början på en liten ljusning. Gäddan har en fortsatt dålig utveckling. Det är svårt att peka på någon exakt orsak, men möjligen att abborren har trivts bättre under de senaste varma somrarna som varit än gäddan, säger Peter Landergren, länsfiskekonsulent för länsstyrelsen på Gotland.

Att gäddan minskar i antal är en orolig utveckling och ingenting som bara sker på Gotland.

– Gäddan har en stor betydelse för de kustnära ekosystemen. Det har vidtagits åtgärder med gäddfabriker och satts ut yngel. Stockholms län har till exempel infört ett totalt fiskeförbud på särskilda platser. Det är inget vi har planerat på Gotland, men det kan vara en potentiell framtida lösning, säger Peter Landergren.