Texten kommer från Gotland.net.

Nu skyddas ett unikt gotländskt skärgårdsområde med höga naturvärden både på land och i vatten och med stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Slite skärgård består av havsmiljön och flera öar mellan Slite och ön Furilden vid Gotlands östra kust. Området är drygt 6000 hektar varav 5959 hektar är vatten.

De tiotal öar och skär som ingår i naturreservatet är olika stora. Många olika fågelarter håller till på öarna, framförallt häckande sjöfågel.

Även under vattenytan är förutsättningarna goda för ett artrikt marint liv med ålgräsängar, blåstångsbälten och musselbankar.

Landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård tycker att det är glädjande att länsstyrelsen fattat beslutet att skydda den unika skärgårdsmiljön.

– Vi har bara ett annat marint naturreservat på Gotland och nu skyddas en skärgårdsmiljö som är helt unik i sitt slag. Jag hoppas verkligen att många besökare ska utnyttja sin allemansrätt och upptäcka naturen och djurlivet som finns både på land och under vattenytan i naturreservatet, säger landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård i ett pressmeddelande.

Slite skärgård blir Gotlands andra marina naturreservat. Salvorev-Kopparstenarna sträcker sig från östra Fårö norrut bortom Gotska Sandön till Kopparstenarna och är ett tillhåll för gråsäl och viktigt område för sjöfågel och fisk.