– Det har skett en väldigt snabb ökning. Först kom det rapporter från Fårösundstrakten om att det var stora fångster av svartmunnad smörbult i strömmingsnäten. Och denna vecka fick jag en rapport från Klintehamn där det var en som hade ungefär 40 – 50 kilo svartmunnad smörbult när han vittjade, säger länsfiskekonsulent Rolf Gydemo.

Svartmunnad smörbult har rapporterats från Gotland sedan 2010. Arten har också upptäckts i Karlskrona skärgård, inre Bråviken, Muskö, Kalmarsund och sedan en tid tillbaka är den helt etablerad i Göteborgs hamn. Den har också snabbt spridit sig i flera delar av Europa.

Om den invasiva, främmande arten, som sannolikt kommit med ballastvatten från Svarta havet, skulle kunna anpassa sig också i Västerhavet kan det ge ekologiska konsekvenser, varnar forskarna.

Det enda motmedel som finns är att fånga så många som möjligt och Rolf Gydemo uppmanar alla som fångar den att inte slänga tillbaka den i vattnet.