Atheneskolan i Visby, som är en friskola, är segregerad på så sätt att en stor andel av eleverna har svenskfödda och högutbildade föräldrar. Högbyskolan, Solklintsskolan, Klinteskolan och Fårösundsskolan, som alla är kommunala skolor, är däremot segregerade på så sätt att lågutbildade och icke svenskfödda föräldrars barn i högre utsträckning går på skolorna. Detta enligt en ny rapport av tankesmedjan Arena Idé, som undersökt högstadieskolor i 30 kommuner i Sverige med en befolkning mellan 50 000 och 100 000, varav Gotland är en av dem.

– Det är tråkigt för Gotland som helhet eftersom vi vet att det är bra för elever att gå i blandade skolor, säger Brittis Benzler (V), ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

Underlaget till undersökningen är inhämtat under år 2016 och 2017.

Artikelbild

| Brittis Benzler (V), ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

– Under de åren tog några av landsbygdsskolorna emot asylsökande så det är inte vardagsbilden och det behöver man tänka på, säger Brittis Benzler, och lyfter särskilt fram Fårösundsskolan.

Åren efter flyktingvågen 2015 tog skolan emot mer än 70 nyanlända elever, och hade under en period mer än 200 elever på skolan. När Region Gotland la ner sina asylboenden i Fårösund i slutet av förra året hade högstadiet knappt 50 elever kvar.

Är din bild att Gotland har segregerade skolor?

– Jag uppfattar bara Atheneskolan som segregerad. Jag vet inte i vilken utsträckning eller om de alls tagit emot nyanlända, säger Brittis Benzler.

Att skolor inte blandas med elever som har olika socioekonomiska bakgrunder är problematiskt, menar hon.

– Det kan ge en högre skolpress, att känna att man behöver prestera. Sedan att man inte möter elever som är lika och olika en själv. En av svensk skolas styrkor historiskt sett har varit att de är blandade, och det har gett väldigt bra resultat.

Slutsatsen i rapporten är att det är det fria skolvalet som har bidragit till skolsegregationen, då svenskfödda föräldrar med högre utbildningsnivå tenderar att välja friskolor till sina barn, medan icke svenskfödda föräldrar med lägre utbildningsnivå har sina barn i kommunala skolor.

– Den här utvecklingen ser vi i första hand i storstäder. Hela samhället förlorar när skolor blir segregerade. Det bidrar till att sänka skolresultatet som helhet, säger Brittis Benzler.

Region Gotland håller nu på att utreda det fria skolvalets konsekvenser på Gotland, men mer ur ett ekonomiskt perspektiv. Utredningen väntas vara klar i december.