Varje barn måste få den hjälp och stöd de behöver utifrån vars och ens förutsättning, menar Mikael Nilsson.

­– LSS är en stor lagstiftning vissa har behov av personlig assistans andra av stöd till hjälpmedel, andra av träning och ganska många behöver alla resurserna som finns, säger han.

Att inkludera barn med funktionshinder i samhället är det bästa för såväl individen som för samhället i stort, är Nilssons åsikt. Då blir den slutliga kostnaden lägst.

– Vi föräldrar vill att våra barn ska kunna växa upp och leka som andra barn, gå i skolan, få en egen bostad, ett jobb, ta körkort och bli så självständiga som möjligt, säger Mikael Nilsson.

­– Alla kan inte bli självständiga och där krävs det resurser. Vi kan se att tidiga resurser i dagis, förskola och skola hjälper till att få en positiv process. Att utreda och förändra samtidigt har varit förtärande för en positiv process.

Therése Thomasson, chef för myndighetsavdelningen inom Region Gotlands socialförvaltning, vill i dagsläget inte kommentera utredningens förslag och dess eventuella konsekvenser.

– Vi måste först sätta oss in ordentligt i detaljerna, hälsar hon.