Det hela började den 25 oktober 2009 då arkeologerna Dan Carlsson och Jonas Paulsson skulle undersöka en åker vid Gandarve i Alva. Till sin frustration upptäckte de att platsen hade blivit plundrad. Ett område med över 200 igenfyllda plundringsgropar hittades på den så kallade ”Silveråkern” där man tidigare hittat silverskatter från äldre järnålder och vikingatid. De färska spåren tydde på att skattplundrarna varit på plats bara några timmar innan de båda arkeologerna kom dit.

Plundringen polisanmäldes och samtidigt som polisen startade sin utredning säkrade arkeologerna de föremål som plundrarna hade missat och kunde datera skatten till mitten av 1 000-talet.

Polisutredningen som följde blev omfattande liksom rättegången som hölls i Gotlands tingrätt under sex dagar i maj 2011. Domen som meddelades den 31 maj var unik. Detta var första gången som någon dömdes för grovt fornminnesbrott. Tre personer dömdes för brottet varav en person fick ett års fängelse och två personer tio månaders fängelse. Ytterligare en person dömdes till böter för fornminnesbrott och en femte person frikändes.

Enligt åklagaren hade plundringarna skett vid ett flertal tillfällen i olika socknar.

En av de åtalade männen ägde ett fritidshus i Hejde, det var också där tre av män greps av polisen i början av november 2009. I huset fanns flera metalldetektorer, GPS-utrustning, spadar, leriga kläder och ett omfattande kartmaterial med förteckningar över tidigare kända fyndplatser på Gotland. Männen ägde även en bil som manipulerats så att det enkelt gick att stänga av lysena och köra nattetid utan att fordonet röjdes av sina lyktor.