Nor98 är en variant av sjukdomen scrapie och tillhör en grupp sjukdomar som kallas TSE, transmissibla spongiforma encefalopatier. Enligt Jordbruksverket betyder det ungefär: "överförbara tvättsvampsliknande hjärnförändringar". Sjukdomen drabbar främst äldre djur. Smittämnet tros vara ett protein, prion, som skadar kroppens egna proteiner. Inom gruppen prionsjukdomar finns också till exempel "galna ko-sjukan". Hittills har man dock inte kunnat påvisa att Nor98 smittar mellan djur eller från djur till människa, men tills detta är helt klarlagt ska alla besättningar där sjukdomen upptäcks övervakas under två år.

Enligt Jordbruksverkets beslut ska alla djur över 18 månaders ålder som dör eller slaktas vid den aktuella lammgården provtas för TSE.

Sandra Ögren, avdelningen för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket, berättar att två till tre fall av Nor98 brukar upptäckas i Sverige varje år.

Hur allvarlig är sjukdomen?

– Den är ju inte smittsam och det är gamla djur som drabbas, så man kan väl säga att det är en allvarlig sjukdom för det enskilda djuret.

Hur upptäcker man sjukdomen?

– Det är oftast genom stickprov som tas på djurets hjärna efter slakt eller om djuret dött.

Det är ganska strikta regler om Nor98 hittats i en besättning. Varför är det så om sjukdomen inte är smittsam?

– Det är en EU-förordning som kräver särskild övervakning i två år. Jag skulle tro att det handlar om att få statistiska belägg för att Nor98 inte smittar, säger Sandra Ögren.

Nor98 upptäcktes för fösta gången i Norge 1998 och fick därav namnet. Symtom på sjukdomen skiljer sig från fall till fall, men svaghet och svårigheter att resa sig kan vara tecken på att djuret har drabbats av Nor98.