Sedan den 5 december finns det ingen beredskap på helikopterbasen i Visby. Den 1 december fattade Sjöfartsverket beslut om att endast fyra av landets fem helikopterbaser ska ha beredskap och under torsdagskvällen flyttades räddningshelikoptern från Visby till Ronneby. Beslutet gäller tills nytt beslut fattas.

– Visbybasen är inte stängd, den är fortfarande tillgänglig för till exempel tankning eller för att hämta materiel. Ronneby- eller Norrtälje­helikoptern kan alltså använda sig av Visbybasen under tiden den är obemannad, uppger kommunikatören Eva Nordström på Sjöfartsverket till GT.

LÄS MER: Infekterad konflikt - osäker framtid

Bakgrunden till beslutet är, enligt Eva Nordström, att Sjöfartsverket prioriterar flyg­säkerheten.

I samband med pågående avtalsförhandlingar ska vissa nyckelpersoner i besättningarna ha valt att inte förnya olika tilläggstjänster. Enligt Eva Nordström försvårar det både uppföljningen av verksamheten och det systematiska flygsäkerhetsarbetet.

– För att bibehålla så låg risk som möjligt har verksamhetsansvarig chef valt att minska verksamheten från fem till fyra baser.

Sjöfartsverkets besked till räddningstjänsten på Gotland är att basen för räddningshelikoptern fortfarande är öppen och att området täcks in av den helikopter som är baserad i Norrtälje.

Enligt Eva Nordström gäller beskedet tills vidare:

– Vi kan inte lämna besked om hur lång tid det gäller. Just nu har vi inte den beredskapsgrad som vi strävar efter, något som vi naturligtvis inte är nöjda med. Vi gör allt vi kan för att komma tillbaka till ursprungsläget så snart som möjligt.

LÄS MER: Helikoptern stillastående igen

Om räddningshelikoptern från baserna i Norrtälje eller Ronneby ska sättas in, då olyckan är framme på Gotland, är beredskapstiden på minst cirka 50 minuter.

Redan tidigare har Sjöfartsverket uppgett att deras helikopter i Visby inte varit tillgänglig på grund av brist på personal.

I början av november var det en nödställd man på en fiskebåt mellan Gotska sandön och fastlandet som ropade ut ett Mayday. Eftersom det då inte fanns någon personal i Visby gick förfrågan till den näst närmaste helikopterbasen i Norrtälje men där sa befälhavaren nej eftersom uppdraget bedömdes vara för riskfyllt. I stället blev det Sjöfartsverkets helikopter i Ronneby som genomförde räddningsinsatsen.

Två timmar efter larmet anlände Ronnebyhelikoptern­ och den nödställde mannen kunde med ytbärgare hissas upp för vidare transport mot Visby lasarett.