Under stora delar av förra året och en bit in på 2018 har en utdragen och uppmärksammad tvist mellan arbetsgivare och fack gjort att Sjöfartsverkets helikopterbas på Gotland under perioder varit stängd och obemannad. I våras löstes tvisten, och basen öppnades igen. Enligt Sveriges Radio ser det dock ut som att ön återigen kan bli utan räddningshelikopter i höst, då Sjöfartsverket planerar att genomföra utbildning av personal samt underhållsarbete, vilket leder till att man ombemannar personalen till andra helikopterbaser.

LÄS MER: Nytt avtal ska säkra räddningshelikoptrarna

Till Sveriges Radio säger Mikael Oskarsson, Kristdemokraternas representant i riksdagens försvarsutskott, att han är mycket kritisk till Sjöfartsverkets planer.

– Det här är allvarligt. Min uppfattning är att vi behöver förändra det här systemet och komma ifrån den särlösning vi haft och har i Sverige. Istället borde vi göra som omvärlden, exempelvis Norge och Danmark, och låta den helikopterburna sjöräddningen vara en del av Försvarsmakten. Det skulle vara bättre, säger han till Ekot.

LÄS MER: "Situationen är helt oacceptabel"

I ett uttalande på Sjöfartverkets hemsida skriver myndigheten att något beslut om vilka baser som kommer att påverkas inte är fattat, men att man har utbildningsinsatser och underhåll inplanerat under hösten.

– Då gör vi en bedömning vilken eller vilka baser som behövs för att vi ska leva upp till kravet på yttäckning. Gotlandsbasen har varit utan bemanning vid flera tillfällen tidigare, bland annat när vi har haft utbildning i fjällflygning vintertid. Då har övriga baseringar i Sydsverige täckt behovet, säger Katarina Norén, generaldirektör för Sjöfartsverket, i uttalandet.

LÄS MER: Då kan helikoptern åter vara baserad på ön

Hon anser även att Sjöfartsverket under hösten kommer att kunna uppfylla de uppdrag de har, vilket bland annat innebär att man ska kunna tillhandahålla en effektiv och behovsanpassad sjö- och flygräddningstjänst. Man har även ett avtal med Försvarsmakten om att bistå dem.

– Min bedömning är att vi kommer att klara vårt uppdrag. Att anpassa oss för att bäst möta de utmaningar som finns, är något vi gör löpande. Vi har en bra dialog med Försvarsmakten för att på bästa sätt möta upp deras krav.

Mikael Oskarsson är dock inte övertygad.

– Nu kommer det ånyo problem som gör att man inte kan upprätthålla det man har lovat och det här får mycket negativa konsekvenser för Försvarsmakten och för enskilda. Och så just under hösten då, när det sämre vädret kommer, att det blir försämringar då. Det är ett väldigt dåligt besked, säger han till Sveriges Radio.

LÄS MER: "Första gången på 11 år jag funderar på att byta jobb"