Försvarsmakten har ansökt om att få utöka sin övningsverksamhet kraftigt på Tofta skjutfält. Myndigheten vill bland annat öka antalet skjutdagar från 125 till 220, tredubbla antalet skarpa skott som avlossas i fält och dubblera antalet skott med grovkalibriga vapen.

Försvarsmakten vill också kunna skjuta med det nya artillerisystemet Archer från platser utanför Tofta skjutfält med nedslagsplats på skjutfältet. Platserna man vill skjuta ifrån ligger i Källunge, Akebäck, Vall och Hogrän.

Det är miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm som samlar in yttranden, vilka ska vara inskickade senast 31 maj. Flera instanser, bland andra Region Gotland, har fått anstånd att komma in med yttrande till den 20 juni.

– Alla som vill framföra synpunkter har rätt att göra det, vem som helst kan yttra sig, säger Anette Broman, miljösakkunnig vid miljöprövningsdelegationen.

Har man inte begärt anstånd gäller dock att yttrandet ska ha kommit in till länsstyrelsen i Stockholm senast 31 maj.