Efter anklagelser om sexuella förbindelser och relationer med unga tjejer i församlingen fick den tidigare prästen i Visby stift sluta år 2008. Eftersom han valde att gå självmant gjordes ingen utredning i domkapitlet. Sex år senare, 2014, ansökte den då avkragade prästen om att få kragen tillbaka. Efter en utredning beslutade domkapitlet ett år senare att förklara honom behörig att arbeta som präst igen. Prästen har nu fått anställning som komminister i en församling i Mellansverige. I tjänsten ingår ansvar för konfirmander, vilket Svenska Dagbladet avslöjade under tisdagen.

Pia Toftenius, församlingspedagog i Visby domkyrkoförsamling, var den som främst hade kontakt med de drabbade tjejerna och har kritiserat domkapitlets beslut att åter göra prästen behörig. Hon var även en av dem som överklagade beslutet till Svenska kyrkans överklagandenämnd. Nu, efter att prästen fått sin nya tjänst, har hon fått ta emot samtal från en oroad förälder vars barn går i prästens konfirmandgrupp.

– Rykten hade börjat florera om prästens förflutna och föräldrarna blev kallade till krismöte. Föräldern som ringde mig berättade att han efter mötet hade gått hem och läst artiklar som skrivits om prästen i gotländska medier, och insåg att det fanns en större sanning bakom ryktena än församlingen ville medge, säger Pia Toftenius.

Vad anser du om att han arbetar med konfirmander igen?

– Jag är inte förvånad över att han har fått en tjänst, jag tycker bara att det är sorgligt. Om han hade förklarats obehörig som präst då hade han förmodligen inte kunnat få kragen tillbaka, säger hon.

Hur känns det att historien blossar upp på nytt?

– Någonstans hade vi lämnat det här bakom oss, men samtidigt skvalpar det nu över på oss igen, säger Pia Toftenius.

Domprost Mats Hermansson känner med föräldrarna som nu oroas.

– Jag har förståelse för att föräldrar känner en stor oro och tvekar inför att skicka sina barn på konfirmandläger med honom, säger han.

Biskop Sven-Bernhard Fast vill inte kommentera prästens nya tjänst eller det faktum att han arbetar med konfirmander igen. Han hänvisar till den utredning och det beslut som fattades av honom själv och domkapitlet för tre år sedan.

– Jag kan inte kommentera bedömningar som ligger bortom mitt domkapitel. Här gjorde vi bedömningen att personen hade förändrats radikalt och därför kunde återges prästämbetet. Det beslutet står jag fast vid, säger han.

Vad är ditt ansvar i den oro som finns i prästens nuvarande församling?

– Vi var ett enhälligt domkapitel som fattade beslutet, och det ansvaret får man ta. Den som nu skapar oro får också ta sitt ansvar, säger Sven-Bernhard Fast.

Kyrkoherden som är prästens chef säger att församlingen kände till anklagelserna och prästens historia, men ändå valde att anställa honom.

– I och med att han är frikänd i två domkapitel, och det fanns ingenting i belastningsregistret. Som vi ser det är han en bra kollega och en duktig präst, säger kyrkoherden.

GA ringer prästen, som avböjer att kommentera.

– Jag vill inte prata med dig, säger han och hänvisar till sin advokat.

Prästens advokat skriver i ett mail till GA att prästen är glad att ha fått förtroendet att jobba igen, och att han inte riskerar att upprepa den synd som skedde under hans tjänstgöring i Visby.

– Min huvudman har förståelse för att det kan uppstå frågor och oro med hänsyn till att han agerat omoraliskt för cirka tio år sedan. Det tar han ansvar för och vill till varje pris kunna besvara och lugna.