Det är fastighetsägarens ansvar att ingen skadas av nedfallande snö och is från det egna hustaket. I Visby innerstad har det på flera ställen bildats stora istappar som riskerar falla ned på människor. Tomas Johansson är plåtslagare och har bara skottat några tak den senaste tiden.

– Det verkar som om fastighetsägarna inte har insett hur det ser ut. Det är ganska oroväckande faktiskt.

Att snö och is faller från tak beror främst på avsmältningen. Värmeläckage genom hustak och stora variationer i temperaturen ute påskyndar processen.

Artikelbild

| Här har en fastighetsägare vaknat och varnar gångtrafikanter.

– Fastighetsägarna bör gå ut och titta hur det ser ut. Just nu är det faktiskt rent livsfarligt på flera ställen, säger Tomas Johansson.