Regeringen vill att Gotland ska visa vägen för hur hela Sverige kan ställa om till förnybar el. Kunskaper och erfarenheter från genomförandet på Gotland ses som viktiga för att uppnå regeringens mål om 100 procent förnybar elproduktion i Sverige till 2040. Energimyndigheten, som har fått i uppdrag att utreda frågan, ska sedan redovisa resultatet till Miljö- och energidepartementet senast 30 mars 2018. Beslutet får ett varmt mottagande av Eva Nypelius (C), oppositionsråd.

– Det här är jättepositivt och det är en fråga vi har jobbat med under lång tid, säger hon.

I slutet av maj kom beskedet från Svenska kraftnät att de avbryter arbetet med den sedan länge planerade elkabeln mellan Gotland och fastlandet. Beslutet möttes av hård kritik från bland annat gotländska politiker.

Artikelbild

| Eva Nypelius (C).

– Om den här satsningen görs och vi på Gotland ska vara en föregångare krävs också den tredje elkabeln. Det är ingen som skulle våga göra långsiktiga satsningar på Gotland utan den, och vi måste kunna leverera el till fastlandet med, säger Eva Nypelius.

Under Almedalsveckan kommer Region Gotland att träffa samtliga riksdagspartier och försöka få till en träff med näringsminister Mikael Damberg (S) och energiminister Ibrahim Baylan. Hoppet om att arbetet med den tredje elkabeln ska återupptas finns kvar.

– Det som behövs nu är ett politiskt initiativ. Det här utspelet av ministern är en bit på vägen, men nu måste han även ta nästa steg och förstå att vi behöver den tredje kabeln, säger Eva Nypelius.

Energiminister Ibrahim Baylan berättar för GA att regeringens satsning på förnybar el på Gotland inte är en ersättning för den uteblivna elkabeln.

– Det har ingenting med det att göra. Det har skett en mycket stark förändring i energiutvecklingen i världen, och vi har kommit överens med fyra andra riksdagspartier om att ha som mål att ha 100 procent förnybar elproduktion i Sverige till 2040.

Kan vi vänta ett politiskt beslut om att den nya kabeln blir av?

– Nej, det är ett myndighetsbeslut. Det regeringen kan göra är att försäkra att hela Sverige alltid har tillgång till el. Gotlänningar kan känna sig trygga med elförsörjningen, med eller utan en till kabel, säger Ibrahim Baylan.