Region Gotland har länge kritiserats för sina långa handläggningstider. Genom projektet "Disa", Digital samhällsbyggnad, vill de nu påskynda handläggningen inom flera områden genom att göra stora delar av samhällsbyggnadsprocessen digitala.

Under onsdagen blev det klart att projektet får 26 miljoner kronor från EU.

– Vi är mycket glada att det här projektet vi satsat på nu kan starta. Finansieringen betyder i förlängningen att företag och medborgare kan hitta planeringsunderlag för sina projekt, göra sin ansökan via e-tjänster och följa sitt ärende, säger Karl-Allan Nordblom, miljöpartistisk ordförande i byggnadsnämnden.

Genom Disa kommer regionen kunna digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med 3D-visualisering och upprätta en kartportal på webben. De kommer även kunna förbättra kvaliteten på fastighetsgränser, utveckla regionens e-tjänsteplattform och anpassa data för e-arkivering. Projektet genomförs under tre år med start i januari 2018.