Kyrkovalet har knappt avslutats innan stiftet börjat förbereda nästa val. Det har gått ett år sedan biskop Sven-Bernhard meddelade att han i maj lägger ner biskopsstaven för att gå i pension den 1 juni. Församlingarna har drygt en månad på sig att utse de elektorer som tillsammans med präster, diakoner, ledamöterna i stiftsfullmäktige och domkapitlet som ska delta i valet av ny biskop. Röstlängden med de knappt 200 personerna upprättas i december.

Från den 15 november kommer personer som föreslås som biskopskandidater att presenteras på Visby stifts hemsida. Vilka som kommer att kandidera avgörs i det nomineringsval som hålls den 11 januari. De som fått flest röster i nomineringen (över fem procent) intervjuas sedan i månadsskiftet januari-februari. De ska även behörighetsförklaras av kyrkans ansvarsnämnd för biskopar.

Den 15 februari hålls biskopsvalet. Om en kandidat får mer än hälften av rösterna behövs ingen andra omgång, annars hålls den andra valomgången med de två främsta kandidaterna den 28 februari.

Den 3 juni vigs den nya biskopen vid en ceremoni i Uppsala domkyrka och den 9 juni är det högtidligt mottagande i Visby domkyrka.

När Sven-Bernard Fast valdes krävdes två omgångar. I första omgången fanns fem kandidater, förutom Sven-Bernard Fast även kyrkoherdarna Ingemar Söderström och Elna Wahlgren-Lundqvist, domkyrkokaplanen Thomas Stoor och stiftsprosten Richard Wottle.

Richard Wottle var motkandidat i andra omgången i december 2010, då Sven-Bernard Fast fick två tredjedelar av rösterna.