Socialnämnden har tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden varit de två av regionens nämnder som haft svårast att redovisa positiva resultat när det gäller ekonomin, och även i år ser det ut som att socialnämnden kommer att ha minussiffror. Enligt den senaste rapporten pekar det mot ett underskott på 20 miljoner kronor.

När nämnden sammanträdde på torsdagen presenterade därför socialförvaltningen ett antal förslag på kostnadsminskingar. Nämnden beslutade att låta förvaltningen sätta igång med några av förslagen på en gång, medan vissa kommer att utredas innan de klubbas igenom.

– Det var en ganska lång lista med förslag, men det är få saker som ger klirr i kassan direkt. Det är många bäckar små som gäller, säger nämndens ordförande Håkan Ericsson (S).

En åtgärd som man dock anser ger ekonomisk effekt på kort sikt är att besluta all frivillig beroendevård skall ske på Gotland, och inte på fastlandet som sker i vissa fall i dagsläget.

– Vi kan erbjuda lika bra behandling här på ön, och det är inte helt ovanligt att man erbjuder behandling på hemmaplan, säger socialdirektör Marica Gardell.

En annan åtgärd som nämnden fattade beslut om på torsdagen är att alltid se över om man kan hitta andra lösningar än rekryteringar när det uppstår vakanser. Man kommer även att dra ner på boenden och resurser till ensamkommande flyktingbarn, då antalet ensamkommande minskat den senaste tiden, vilket medfört att även stödet från Migrationsverket minskat.

– Mellan 2017 och 2018 tappade vi 32 miljoner i intäkter på just det området, så där håller vi på med ett stort omställningsarbete, säger Marica Gardell.