Erik Hellberg Meschaks är projekledare på Naturvårdsverket och menar att det är omfattande förbättringar som väntar Gotska Sandön.

– Vi ska se till att minska risken för allvarliga bränder, vi ska utrota den så kallade vresroten som tränger undan andra arter och vi ska förbättra möjligheten för allmänheten att ta del av nationalparken, bland annat genom fler platser med möjligheter för övernattning, säger han.

Förslaget innebär att Gotska Sandöns nationalpark får en skötselplan som är bättre anpassad till den vård och skötsel som behövs för att bevara Gotska Sandön i dess naturliga tillstånd. Den är även anpassad till reglerna för Natura 2000-områden.

Artikelbild

Enligt planen ska nationalparken delas in i tre zoner, som vägleder besökarna i vad man kan förvänta sig av olika delar av ön.

Stillhetszonen omfattar större delen av nationalparken – från Höga åsen och söderut. Här ska finnas möjlighet att uppleva avskildhet, vildmarkskänsla och tystnad. Området är i huvudsak svårtillgängligt och ställer krav på besökarnas friluftsvana.

Lågaktivitetszonen omfattar området från Kapellänget ner till och med Höga åsen, samt strandområdet från Gamla gården till Tärnudden. I det senare finns en del bebyggelse med kyrkogård och fyr. I lågaktivitetszonen ska det vara lättare att ta sig runt och nya vandringsleder kan komma att anläggas.

Både stillhets- och lågaktivitetszonen är svårtillgängliga för personer med nedsatt syn eller rörelseförmåga. Det vill naturvårdsverket möta med att erbjuda övernattning i zonerna, som ger en möjlighet att uppleva mörker, tystnad, solens upp- och nedgång, liksom känslan av att befinna sig på en ö långt ut i havet.

Högaktivitetszonen sträcker sig från Kapellänget till öns västra och norra sidor. Här finns fyrbyn och lägerplatsen med bostäder, plats för tält, servicebyggnader och landningsplats för helikopter.

Erik Hellberg Meschaks på Naturvårdsverket säger:

– Vi vill också ta bort maxgränsen för antalet besökare på Gotska Sandön eftersom allt vi gör är med tanke på att förbättra möjligheterna för besökarna att uppleva nationalparken.

Angående risken för en större brand säger han:

– Vi kommer att reducera bränslet på ön genom att bränna av områden under kontrollerade former. Se till att vi blir av med träd, viss vegation och ljung som lätt kan antändas.