Den senaste tiden har Gotland präglats av snöfall och minusgrader, vilket gjort att den eviga debatten om regionens snöröjning och halkbekämpning aktualiserats bland gotlänningarna. Varför dröjer det innan vissa vägar blir snöröjda, hur prioriterar regionen och vad kostar vinterväghållningen är några frågor som ofta återkommer i debattforum på Helagotland.se och Facebook så fort en artikel om snöfallet publiceras. Med anledning av det ringde vi på tisdagen upp Isak Malm, avdelningschef för gata och park på Region Gotland och den som håller i trådarna när det gäller vinterväghållningen, för att få lite klarhet i frågorna.

Först och främst Isak, vad har ni för budget när det gäller snöröjning och halkbekämpning?

– Budgeten för vinterväghållningen räknas kalenderårsvis, och pratar man om den totala vinterväghållningen för både tätort och landsbygd handlar det om cirka 10 miljoner kronor, säger Isak Malm.

Artikelbild

Han berättar att man under 2017 höll den budgeten, och att han ännu inte är orolig för årets budget, trots den snösmocka som drabbat Gotland under andra halvan av februari.

– Den kommande månaden kommer att avgöra mycket. Oftast brukar det vara så att vi använder två tredjedelar av budgeten under årets första fyra månader, och sedan den sista tredjedelen under årets slutskede. Än så länge är det för tidigt att sia om utfallet, men fortsätter det så här som det är nu är det klart att risken finns att vi överskrider budgeten.

– Det innebär ju dock inte att vi slutar att ta bort snö och halkbekämpa. Vi har ju ett uppdrag att upprätthålla en viss ordning och trafiksäkerhet, och då får man ta de ekonomiska besluten efter hand.

Isak Malm berättar att man under tisdagen har stoppat all vinterväghållning, och att man avvaktar hur vädret utvecklar sig.

Artikelbild

| Isak Malm, avdelningschef för gata och park på Region Gotland.

– Det gör ingen nytta just nu eftersom det hela tiden lägger sig ny snö, och vi vill inte kasta skattepengar i sjön. Så fort snöfallet avtar kommer vi att gå ut med full kraft.

Och vad innebär det i antal fordon?

– Räknar man hela Gotland så har vi 80 till 100 enheter som går när vi kör med samtliga.

Isak Malm är noga med att påtala att Region Gotland inte har ansvar för samtliga vägar på ön.

– När det gäller Trafikverkets vägar, länsvägarna, så är det privata företag som snöröjer dem på uppdrag av Trafikverket.

Kan du förklara hur ni prioriterar när det gäller snöröjning och halkbekämpning? Vilka vägar är viktigast, och tar ni gång- och cykelvägar före bilvägar?

– Ska man förklara det enkelt så är snöröjningen indelad i två skeden. I skede ett så går vi ut och tar genomfartsstråk och de stråk som är prioriterade, både när det gäller bilvägar och gång- och cykelvägar. Prioriterade stråk kan till exempel vara vägar till sjukhus, skolor och vårdcentraler.

– Vi får ofta reaktioner på att vi bara har tagit bort snön på ena sidan av trottoaren, och det beror på att vi i det första skedet bara vill göra det framkomligt. I ett eventuellt andra skede tar man då den andra sidan av trottoaren. Då tar man även de lägre prioriterade stråken.

Slutligen vill Isak Malm hylla den personal som arbetar med vinterväghållningen på ön, och som han menar får oförtjänt mycket kritik.

– Jag är fantastiskt stolt över dem. De får mycket kritik, men jag vet hur mycket de sliter för att hela Gotland ska vara säkert. Det är ofrånkomligt att det blir halt, men de jobbar kopiöst, allra helst när vädret är som det har varit den senaste tiden.