Hur många hemtjänstanställda som knackar på hos de äldre varierar mycket mellan landets kommuner. Siffrorna bygger på kommunernas egna mätningar av vilket antal hemtjänstpersonal som besöker äldre, från 65 år och uppåt, som får minst två besök om dagen. För 2018 har 232 kommuner rapporterat in uppgifter till Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

På Gotland får den här gruppen av äldre i genomsnitt besök av tolv olika personer under en tvåveckorsperiod.

LÄS MER: Ebbas bästa tips: Så blir du 100 år

Den gotländska siffran är varken högst eller lägst i landet. Den lägsta siffran, sex personer, rapporteras från Vaxholm på Upplandskusten. Den högsta är från Essunga i Västra Götalands län, med ett snitt på 24 personer under två veckors tid, vilket är högst i landet, enligt siffrorna i Kolada.

– Det skapar en stor stress, inte bara för de äldre, utan också för personalen, säger Magdalena Elmersjö, lektor i socialt arbete på Södertörns högskola, till Nyhetsbyrån Siren.

Magdalena Elmersjö säger vidare att det är väl känt att omsorgsrelationen mellan de äldre och personalen är mycket viktig för en god omsorgskvalitet.

– Det är där personalen lär känna den äldres behov och önskemål, och kan följa förändringar i behoven, säger hon.

LÄS MER: Färre äldre får hjälp – trygghetslarm ökar

I nio kommuner, bland annat Smedjebacken, Tingsryd och Vaxholm, ligger snittet på under tio personer. I siffran ska inte trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvård ingå, men det kan finnas stora skillnader mellan kommunerna i hur insamling och inrapportering går till.