Cecilia Schelin Seidegård slutar vid årsskiftet och Peter Molin blir tillförordnad landshövding.

– Det blir så här till dess att regeringen utser en ny landshövding. Och det kan ta en tid innan regeringen får fram ett namn, säger Thomas Zielinski, kommunikationschef vid Länsstyrelsen på Gotland.

LÄS MER: KLART: Han tar tillfälligt över som landshövding

Peter Molin har i sin roll som länsråd varit myndighetens högste tjänsteman. Landshövdingen är högste chef för de 140 anställda och regeringsmaktens främste ställföreträdare på Gotland.

– Det finns ingen tidsgräns för hur länge en tillförordnad landshövding kan sitta, säger Thomas Zielinski.

En ordinarie landshövding får sitt förordnande av regeringen och det sträcker sig över en viss tid. Cecilia Schelin Seidegård har haft uppdraget sedan 2010.

– Landshövdingar utses ofta i ett sexårigt förordnande. Cecilia har haft ett förlängt förordnande som går ut vid årsskiftet och det går inte att förlänga ytterligare, säger Thomas Zielinski.

LÄS MER: CATWALK: Så har du aldrig sett höjdarna

Landshövding är en titel med anor. Gotlands första landshövding hette Åke Ulfsparre och hade posten mellan 1645 och 1648. Han blev landshövding på Gotland i samband med att Sverige och Danmark slöt fred.