Räddningstjänsten har än så länge inte behövt hantera några grillrelaterade problem i början på sommaren.

– Nu har vädret varit som det har varit den sista veckan. Just i nuläget är det torrare på fastlandet än på Gotland. Däremot är det oftast blåsigare, vilket gör att det snabbt blossar upp, säger Staffan Ljung, operativ chef på Storstockholms räddningscentral, som larmar och leder räddningstjänsten på Gotland.

– Sen är det en ö med begränsade resurser, när man har en storbrand som i Vänge sist blir det en stor beredskapspåverkan, fortsätter Staffan Ljung.

Enligt honom har det inte varit några grillrelaterade bränder på ön i närtid, men menar att man alltid ska vara försiktig med eld. Från och med i går råder även eldningsförbud på Gotland på grund av torrare mark och blåsigare väder.

– Hemma i villaträdgården får du alltid grilla, men man ska undvika att grilla i skog och mark om det inte är i iordningsställda eldstäder. Man kan tro att man har släckt, men det kan det blåsa till och blossa upp efter ett par dygn, säger Staffan Ljung.

Grillsäsongen har ännu inte påverkat återvinningsanläggningen hos Ragn-sells, men det brukar visa sig en bit in på sommaren. Det vanligaste problemet är att soporna inte sorteras rätt.

– Vi får in alla sorters avfall men det är just det komposterbara som vi processar och som går till biogas Gotland och då kan vi inte ta hand om grillkol eller benrester. Vi vill att all grillkol och ben slängs i brännbart, det är inte komposterbart och kan inte brytas ner på lång tid, säger Stefan Karlsson, sektionschef på Ragn-sells Gotland.

Det som är brännbart krossas på deras anläggning och skickas därifrån till Cementa i Slite, för att brännas i deras ugnar. Utredningen från den aktuella Cementa-branden kunde inte klargöra orsaken, men pekade på att främmande material kan leda till den typen av bränder.

På Ragn-sells hanteras även andra återvinningsbara material, som plast, pappersförpackningar och metall, som också behöver sorteras korrekt.

– Engångsgrillar brukar förstöra en hel del. Själva aluminiumbotten är en metallförpackning och man ska alltid separera metallen för sig och grillkolen för sig. Om man grillar på ett mysigt ställe så lägger man inte bara bort den eller slänger den, säger Stefan Karlsson.

På vissa populära grillplatser står det även soptunnor specifikt för engångsgrillar. De finns främst för att förhindra bränder, ifall avfallet slängs innan det har svalnat.