I år, liksom i fjol, gav Naturvårdsverket tillstånd för skyddsjakt på 50 gråsälar kring Gotland. Men inte heller i år fylldes den tilldelade kvoten. Totalt sköts 30 sälar. Ett tiotal av dem sköts av Johan Thomsson, ordförande på Jägareförbundet på Gotland.

– Det beror inte på att det är lite säl, utan på att det blåser. Ska man kunna skjuta säl ska det helst stå noll sekundmeter på SMHI:s hemsida, säger han.

Ska kvoten fyllas tror han att intresset för säljakt skulle behöva bli större. Idag är det förbjudet att sälja sälar som jagats i Sverige, vilket gör att det man får ut av säljakten bara kan användas för eget bruk eller skänkas bort. Johan Thomsson försöker ta tillvara på så mycket som möjligt från sälarna.

Artikelbild

GA den 22 maj 2017.

– Köttet röker jag, och ibland kokar jag fettet till impregneringsolja. Det blir helt ogenomträngligt, säger han.

Han skulle också vilja ta tillvara på sälskinnet, men det har varit svårt att hitta någon som kan behandla just sälskinn.

– Sälskinnet är bland de bästa skinn man kan hålla på med. Men kunnandet är nästan utdött.

Helst skulle han önska att det blev licensjakt på säl, eftersom skyddsjakten är mer strikt reglerad. Det har också utretts av Naturvårdsverket som kom fram till att det är möjligt att införa. Men det närmsta året sätter Johan Thomsson i första hand sitt hopp till vädergudarna inför nästa år.

– Jag hoppas på en lugn och fin sommar, så att det inte blåser för mycket.