Att den man i 50-årsåldern som nu står inför rätta för ett stort antal barnsexbrott, fick nytt jobb efter referenstagning från Region Gotland, är inte konstigt menar HR-chefen på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Det är så många som ringer och frågar olika chefer om referenser och då svarar man på de frågor som de ställer.

LÄS MER: Mannen fick nytt jobb efter häktningen

Mannen har jobbat många år inom Region Gotland. För ett antal år sedan fick han en erinran från regionen efter att han surfat på olämpliga sidor på regionens datorer. 2016 dömdes han för misshandel av sin sambo och parets gemensamma barn. Trots det fick han när han sökte nytt jobb på ett bemanningsföretag utmärkta referenser från den person han valt som referensperson.

– Hans referenser från Gotland var lysande. Det fanns inget att klaga på, säger Outi Luiro, vd för bemanningsföretaget Zest care academy som mannen anställdes på.

Han placerades inom äldreomsorgen i en kommun i Uppland. Skulle han ha jobbat med barn hade företaget begärt ett utdrag ur belastningsregistret. Nu gjorde de inte det.

– Det här är något vi diskuterar nu. Om vi alltid ska begära utdrag ur belastningsregistret, säger Outi Luiro.

Företaget nöjde sig med att kontrollera gotlänningens legitimation och undersöka om det fanns några anmälningar mot honom hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Det gjorde det inte.

Men när företaget fick uppgifterna om att han var dömd och misstänkt för nya brott gjorde vd:n omedelbart en anmälan till Ivo, eftersom hon vill att andra arbetsgivare ska känna till uppgifterna.

"De brott han är dömd för och de brott han misstänks för kan utgöra en risk för patientsäkerheten", skriver Outi Luiro i anmälan.

Att Region Gotland inte gjorde någon anmälan till Ivo efter att mannen dömdes för misshandel beror på att regionen inte bedömde att det var relevant för patientsäkerheten. Att referenspersonen heller inte berättade om den erinran mannen fått kan bero på att personen inte kände till den eller ansåg att det inte var relevant att berätta eftersom det låg längre bak i tiden.

– Det finns heller inga juridiska skyldigheter när man lämnar ut referenser, säger Nina Ljung.

Region Gotland fick inte heller, enligt Nina Ljung, kännedom om att mannen blivit delgiven misstanke om barnsexbrott under tiden han var anställd.

Anna Sofia Hakeberg