Allvar Hallgren Bygg AB vann upphandlingen om vem som skulle få bygga om busstationen i Visby. Region Gotland fick in tre anbud, och teknikförvaltningen valde budet från Allvar Hallgren Bygg på drygt 10,8 miljoner kronor då man bedömde att det var ekonomiskt mest fördelaktigt.

Sammanlagt beräknar man att ombyggnationen kommer att kosta strax under 14 miljoner kronor, och arbetet kommer att påbörjas vecka 32-33. Då tas även en tillfällig stationsbyggnad i sydvästra hörnet av stationsområdet i bruk.

Den nya busstationen beräknas vara klar vintern 2015-2016. Den kommer bland annat att få nya entréer samt ett cykelgarage där pendlare kan låsa in sina cyklar.

Artikelbild

– Det blir stora förändringar till det bättre. Tillgänglighet, säkerhet och trygghet är honnörsorden, säger projektledare Mats Regin på Region Gotlands hemsida.

Av de drygt 14 miljoner kronor som är notan för ombyggnationen kommer 2,5 miljoner att bekostas av statliga medel för regional utveckling samt från Trafikverket.