Bland gotlänningarna ligger 54 procent över gränsen för övervikt och fetma, enligt Folkhälsomyndighetens statistik. Övervikten ökar risken för flera olika typer av sjukdomar, bland annat diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar. På Gotland finns det sedan några år tillbaka så kallade levnadsvanemottagningar, som arbetar med övervikt, alkohol och tobak. Det är dit många patienter med övervikt hänvisas. Där får de träffa en specialutbildad sjuksköterska för att få hjälp att gå ner i vikt. En del patienter söker vård för sin övervikt på eget initiativ, men de flesta remitteras till levnadsvanemottagningarna. Utmaningen ligger enligt primärvårdschefen Carina Söderström i att patienten själv måste vara motiverad till att gå ner i vikt.

– Vi fångar inte upp alla, även om vi erbjuder hjälp. Patienten måste ju själv vara motiverad. Om inte patienten är med på tåget blir det inga resultat, säger hon.

Exakt hur det går för de patienter som gått på levnadsvanemottagningen finns ingen statistik på, eftersom de uppföljande samtal som erbjuds är frivilliga.

– De som är motiverade brukar lyckas. Men hur det går efter att de slutat på mottagningen vet jag faktiskt inte, säger Carina Söderström

En av dem som arbetar med patienterna är specialistsjuksköterskan Ann Grahn på Slite vårdcentral. Hon lyfter fram patientens egen roll i behandlingen, som mest består av hjälp och stöd från hennes sida.

– Det är hela tiden patienten som styr, och de måste själva göra jobbet, säger hon.

Det handlar om att i små steg ändra en osund livsstil, menar Ann Grahn.

– Dricker de tre liter läsk om dagen kan man ju börja där. Man får ta lite i taget och patienten måste hela tiden vara med på det.

Vissa patienter, som redan utvecklat en kraftig övervikt, hänvisas i slutändan till en så kallad gastric bypass-operation. Genom en titthålsoperation opereras då delar av magsäcken bort. Det görs inte på plats på Visby lasarett, utan på Danderyds sjukhus. Varje år skickas ungefär 15-20 gotlänningar till fastlandet för operationen, som kostar runt 60 000-70 000 kronor. Många som kommer till Ann Grahn på levnadsvanemottagningen vill göra en operation direkt, men det är bara aktuellt när andra alternativ är uttömda.

– Många som är överviktiga vill opereras. Men ett krav för det är att man gått hos en levnadsvanemottagning i minst ett år. Meningen är att man ska undvika operation i första hand.