Under fredagen presenterade Socialdemokraterna en rad åtgärder som ska förbättra arbetsmiljön och villkoren för de som jobbar inom vården. Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, regionrådet Filip Reinhag (S) och socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S) var på plats under pressträffen på Gråbo torg på fredagsförmiddagen.

Liksom i övriga Sverige ökar antalet barn och äldre även på Gotland.

– Grunden för en bra välfärd är välfärdsarbetarna. Vi måste ta tag i personalpolitiken och se till att de som utför välfärdstjänsterna har de resurser som krävs, säger Håkan Ericsson.

Därför vill Socialdemokraterna garantera heltidsanställningar för alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor eller som barnskötare på barn- och fritidsprogrammet. Detta för att locka fler unga till arbete inom välfärden.

De nya vallöftena handar även om att avskaffa minutscheman i hemtjänsten och att införa ett långsiktigt stopp för uppdelade arbetspass under en och samma dag.

Socialdemokraterna vill även att alla som kan och vill jobba heltid inom välfärden ska få möjlighet att göra det.

– Heltid en rättighet och deltid en möjlighet, skanderade Håkan Ericsson.

Fria arbetskläder inom barnomsorgen är ett annat av partiets löften om satsningar, liksom att ta ett krafttag för att förbättra lönerna och villkoren för de mest lågavlönade grupperna.

– Många av de kvinnodominerade yrkena i offentlig sektor släpar efter i löneutvecklingen, vi vill ta tag i det under den kommande mandatperioden, säger Håkan Ericsson.

Någon färdig budget eller kalkyl för vad dessa vallöften skulle kosta att infria finns i dagsläget inte.

– Det är klart att det blir ökade kostnader men vi ser det som investeringar. Det är inte gratis om sjuktalen ökar, att vi inte i tid kan sätta in åtgärder gör att äldre blir sjukare och får det sämre och då blir det dyrare att reparera. Att vi har det här med förebyggande insatser är att spara pengar och mänskligt lidande, säger Håkan Ericsson.

Enligt Filip Reinhag är det viktigt att regeringen väljer att prioritera välfärden.

– En del av dessa saker kommer vi ha väldigt svårt att genomföra lokalt med en regering som prioriterar annorlunda, säger han.

Enligt Helene Hellmark Knutsson syns samma tendenser i hela landet.

– Vi får fler barn och unga och vi kommer att ha fler personer som blir över 80 år, vilket är positivt men då ökar även behovet av både äldreomsorg och sjukvård. Det är det som det här valet handlar om, vi måste klara kompetensförsörjningen inom välfärden. Vi ser att för nästa mandatperiod måste vi tillföra 20 miljarder kronor till kommuner och landsting för att möta behovet av utbildning. Det man har på Gotland med ett eget campus är ovärderligt för att klara kompetensförsörjningen, säger hon.