Anna Ekström (S) gymnasie- och kunskapslyftsminister besöker Gotland under två dagar.

Syftet är att ta del av erfarenheter runt om i landet samt att diskutera utmaningar, möjligheter och förutsättningar för den regionala kompetensförsörjningen. Särskilt fokus ligger på den regionala yrkesinriktade vuxenutbildningen.

Den 11 januari kommer hon delta på ett möte på Arbetarrörelsens hus som arrangeras av Gråbo-Bingeby Socialdemokratiska förening.

Den 12 januari kommer Anna Ekström på förmiddagen ha kompetensförsörjningssamtal med regionen samt besöka elever som får sin utbildning via kompetenscentrum. På eftermiddagen kommer hon att besöka Campus Gotland.