Kandidaterna är:

Tina M Larsson

Liam Larshans

Artikelbild

Kenneth och Annelie Hassel

Gotlands ATV

Victor Celis Shuberg

Du kan läsa om alla kandidaterna och rösta via DEN HÄR LÄNKEN, www.helagotland.se/hjalte

Artikelbild

Du kan även rösta via talong i GT och GA. Rösten måste vara oss tillhanda senast fredag klockan 12!