Statistiken bygger på nationella folkhälsoenkäter som genomförts årligen länsvis av Folkhälsomyndigheten bland personer i åldern 16-84 år och har sammanställts av Nyhetsbyrån Siren.

I landet totalt har andelen rökare minskat från 15 till 10 procent de senaste tio åren. På Gotland har andelen sjunkit från 15 till 12 procent, vilket visserligen är en minskning men som ändå placerar Gotlands län i topp.

Allra mest har andelen minskat i Uppsala län, där endast 7 procent uppgett att de röker dagligen. Uppsala delar placeringen längst ner på listan med Västerbotten.

Artikelbild

– Tidigare har kvinnor rökt mer än män, men deras andel har sjunkit snabbare så nu ligger könen nästan på samma nivå, säger Sofia Ljungdahl, utredare på Folkhälsomyndigheten, till Siren.