Under höstmånaderna har det kommit cirka 150 procent mer regn än normalt på Gotland. Enligt SMHI:s preliminära siffror är det Hejnum som har fått mest regn. Där har det regnat 327 millimeter under september, oktober och november.

– Normalvärdet för Hejnum är 187 millimeter. Det har kommit ganska mycket regn, det är inte långt ifrån den dubbla nederbördsmängden, säger Sanna Andersson, meteorolog på SMHI.

På andra plats, av de socknar som fått mest nederbörd, kommer Vänge där det regnat 315 millimeter och på tredjeplats hamnar Hemse med 302 millimeter regn.

Artikelbild

| Blött. Den 25 oktober var gatan vid hamnen i Visby översvämmad efter ett intensivt regnande.

På många åkrar har bildats stora vattensamlingar och på Gotland har 70 hektar med potatis inte kunnat skördas på grund av höstregnen, visar Jordbruksverkets skördestatistik.

En del av regnvattnet har även letat sig in i folks hem.

– Det har varit några fler källare än normalt som blivit översvämmade, säger Martin Sjöli, skadechef på Länsförsäkringar Gotland.

För att undvika problem med översvämningar i källaren finns det några saker man bör tänka på.

Artikelbild

– Det fyller sin funktion att rensa takrännor och det är klokt att ha ett stuprör så att vattnet kommer bort från fasaden. Om det samlas vatten utanför huset så är det bra att pumpa bort det, säger han.

Under förra veckan fick räddningstjänsten rycka ut till en fastighetsägare i Roma som fått just vatten i källaren.

– En granne till fastigheten hade vatten på sina ägor som runnit in i huset, säger Hans Eriksson ledningsoperatör på Storstockholms ledningscentral.

Med hjälp av brandbilar med pumpar och en vattendammsugare fick räddningstjänsten dock bort vattnet.

Även regionens sopbilar har problem att ta sig fram på grund av allt regnande, vilket lett till begränsningar i sophämtningen.

– Det som hänt är att en del vägar blivit vattensjuka, säger Magnus Nypelius, avfallshandläggare på Region Gotland.

Enligt bestämmelserna ska vägarna ha en bärighet på 26 ton för att sopbilen ska köra där. Vissa vägar klarar inte belastningen från bilarna och redan nu har ett antal incidenter inträffat.

– En bil sjönk ner i vägen och höll på att fastna och en bil körde sönder en kant och intog en lutande ställning. Den höll på att tippa helt och hållet, säger Magnus Nypelius.

De fastighetsägare som bor på vattensjuka vägar kan nu få sina hämtplatser justerade.

– Vi hoppas att det bli lite kallare och fryser på så att vägarna blir hårda, avslutar Magnus Nypelius.