Byggnadsnämnden beslutade i september att det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem måste tillgänglighetsanpassa 77 entrédörrar, annars skulle bolaget få betala vite.

LÄS MER: Platsbesök för att titta på de 77 dörrarna

Gotlandshem överklagade beslutet till länsstyrelsen som gick på Gotlandshems linje.

LÄS MER: Gotlandshem slipper viteskrav för dörrar

När så Region Gotland i sin tur skulle överklaga länsstyrelsens beslut gick något fel och överklagan lämnade aldrig det tekniska systemet. När felet upptäcktes skickade man över överklagan igen, men denna avvisades med motiveringen att överklagan kommit in för sent.

– Vi hade tre veckor på oss att överklaga, berättar Johan Åberg, samhällsbyggnadsdirektör på Region Gotland.

– Enligt länsstyrelsen ska vår överklagan ha kommit in en dag för sent, men där är vi inte riktigt överens med länsstyrelsen.

Johan Åberg berättar att man gjorde som man alltid gör och lade in överklagan i det system som alla liknande handlingar skickas via.

I diariet registrerades överklagan som skickad. Men ett tekniskt fel uppstod och handlingen fastnade i systemet. Felet upptäcktes först när regionen ringde länsstyrelsen för att be om ett mottagningsbevis och då fick veta att överklagan inte kommit in.

– Då skickade vi den igen, men den avvisades då som för sent inkommen. Det är väldigt tråkigt om ett tekniskt fel ska sätta stopp för att få den här frågan prövad.

Men Region Gotland har inte gett upp hoppet ännu.

– Först måste vi ta reda på vad som har gått fel rent tekniskt och se till att det inte händer igen. Sedan är vi som sagt inte överens med länsstyrelsen om att överklagan faktiskt kom in för sent. Det är en juridisk fråga och vi har tre veckor på oss att överklaga det beslutet.