Gotlands niondeklassare har gjort sina preliminära gymnasieval inför läsåret 2019/2020, och utifrån det har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) nu bestämt vilka program som kommer att bli av.

Det är inte heller bara elevernas intresse som har legat till grund för beslutet. Deras behörighet till gymnasiet, möjligheterna att ordna praktik för yrkesprogrammen samt kostnaden för utbildningsplatserna har också spelat in.

På Wisbygymnasiet kommer alla de utbildningar som erbjöds under gymnasievalet att starta till höstterminen. Alla förutom inriktningen fastighet på VVS- och fastighetsprogrammet.

Artikelbild

| Wisbygymnasiet. Gotlands kommunala gymnasieskola.

Totalt kommer det att finnas 531 antagningsplatser på skolans 16 nationella program och den riksrekryterande sjöfartsutbildningen. I det preliminära valet var det 593 elever som sökte till Wisbygymnasiet i första hand. Av dem var elva personer fastlandssökande. När det kommer till gotlänningar som söker sig bort från ön, så var det 64 elever som sökte gymnasieutbildning på annan ort.

Utöver det vill GVN även utveckla vissa utbildningar. Bland annat håller man på och ser över om det finns möjlighet att samverka med kommuner på fastlandet. Det gäller i så fall ett samarbete kring den nationellt godkända idrottsutbildningen på Wisbygymnasiet. I nuläget är det två idrotter som är kopplade till samhällsvetenskapsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet.Nämnden vill även satsa på vuxenutbildning genom att en första utbildningsomgång av yrkesförarutbildningar inom gods- respektive persontrafik ska genomföras på Gotland. Detta inom den kommunala vuxenutbildningen. För att utbildningen ska bli av behövs dock att tillräckligt många behöriga ansöker.