Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i går att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att komma med förslag på insatser som lockar fler till utbildning inom yrkesvux.

– Vi har nyligen fått besked från Skolverket att vi får mycket mer pengar än vi brukar få. Det är jättebra och det finns ett stort kompetensbehov. Samtidigt är arbetslösheten låg, så folk står kanske inte i kö, säger Saga Carlgren (V), ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, GVN.

Tanken är att förvaltningen ska ta hjälp av Arbetsförmedlingen, det lokala näringslivet och yrkesbranscherna för att komma på förslag på hur regionen kan gå tillväga.

– Detta kan göras på olika sätt men det finns exempel från andra kommuner som har anordnat mässor eller olika prova på-tillfällen, ungefär det tänket vi har inför gymnasievalet. Vi har också gett dessa i uppdrag att särskilt försöka hitta sätt att locka kvinnor till mansdominerade yrken, och tvärt om, säger Saga Carlgren.