Avloppsreningsverket i Katthammarsvik är undermåligt och stora mängder orenat avloppsvatten släpps ut varje år när man tvingas brädda. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har sedan länge dömt ut verket och förelagt om vite om inget görs för att åtgärda problemet.

Öppna grafiken i större fönster>>

Ursprungligen var tanken att komplettera det befintliga verket, som ligger nära småbåtshamnen i Katthammarsvik, med en biologisk rening. Men även om miljökraven skulle uppnås har det inte kapacitet att ansluta nya abonnenter och utsläppspunkten ligger mycket nära land.

Artikelbild

Nästa förslag var att bygga ett nytt reningsverk i anslutning till Nyhagen AB:s reningsverk i Östergarn och att vattnet skulle användas till bevattning. Av olika anledningar skrotades dock förslaget.

Nu har tekniska nämnden hittat ett bättre alternativ, cirka 600 meter från nuvarande reningsverk väster om Katthammarsvik äger regionen fastigheten Östergarn Tomase 1:44.

– Ett av problemen i Katthammarsvik är att vi släpper ut vatten i viken som gjort att det har blivit dåligt vatten i bukten. Med det nya reningsverket blir vattnet renare, vi får större kapacitet och utsläppspunkten blir 400 meter ut i havet, säger Patric Ramberg, teknisk direktör.

Det nuvarande avloppsreningsverket har en kapacitet på 700 pe, person ekvivalenter, utan möjlighet till utbyggnad. Det nya verket kommer att ha en kapacitet på 1000 pe, vilket innebär att 85 nya abonnenter kan anslutas som medför en intäkt på 10,7 miljoner kronor i anläggningsavgifter. Dessutom finns möjlighet att i framtiden öka kapaciteten till totalt 1500 pe.

– Dels finns ett antal personer som vill ansluta sig till vårt system, dels finns en framtida exploatering planerad i Kattvik och då kan vi ta den med, säger Patric Ramberg.

Kostnaden för det nya avloppsreningsverket beräknas till 21,2 miljoner kronor, jämfört med 10 miljoner för det ursprungliga förslaget. Nämnden begär därför att regionstyrelsen ska omdisponera 11,2 miljoner kronor från reinvesteringsbudgeten för V/A till projektet. Nämnden vill också att driftkostnaderna på 616 000 kronor ska finansieras via V/A-taxan.

– Men den här investeringen ger också möjlighet att få in fler abonnenter som delar på kostnaderna och i det här fallet räknar vi med att inom några år ha fått in 300 nya pe som delar på V/A-taxan.

Förhoppningen är att bygget kan starta inom kort.

– Vi håller på med projektering så vi räknar med att komma igång ganska snart, säger Patric Ramberg.