När regionstyrelsen sammanträdde på onsdagen fattade man beslut om att i sitt yttrande till miljöprövningsdelegationen gällande Försvarsmaktens ansökan om miljötillstånd på Tofta skjutfält yrka på att tillstånd inte ska lämnas. Man anser från regionens sida att man fått alldeles för kort tid på sig för att sätta sig in i ärendet, då ett yttrande ska vara inlämnat senast den 29 juni.

– Vi hade behövt ha mer tid för att hantera det komplexa materialet som finns i det här ärendet, säger regionstyrelsens vice ordförande Filip Reinghag (S).

En av invändningarna som Region Gotland har är att det inte framgår tillräckligt tydligt vad ett tillstånd skulle få för konsekvenser för Gotland.

Artikelbild

– Det finns brister i underlaget, och det trycker vi även på i vårt yttrande. Det är väldigt svårt att överblicka konsekvenserna som ett eventuellt tillstånd kan få. Vi har egentligen inget emot att försvaret övar och skjuter, men vi vill veta vad konsekvenserna blir.

LÄS MER: Regionen sågar ansökan: "Ostörd nattsömn"

Om ett tillstånd ändå skulle ges av miljöprövningsdelegationen så har Region Gotland i sitt yttrande skrivit 15 yrkanden, som bland annat handlar om att begränsa både bullret och antalet skjutdagar. Man vill även stoppa planerna på att skjuta från platser utanför skjutfältet, men med nedslagsplats på detsamma.

– Det är viktigt att säga att alla partier som sitter i regionstyrelsen är positiva till Försvarsmaktens etablering på Gotland, men i det här fallet är vårt uppdrag att belysa gotlänningarnas intressen, och vi anser helt enkelt att det inte framgår tillräckligt tydligt hur det här påverkar Gotland och gotlänningarna, säger Filip Reinhag.

Det var dock inte en enig regionstyrelse som ställde sig bakom yttrandet. Centerpartiet och Liberalerna hade ett eget yttrande där man ville säga ja till ansökan men med ett antal förbehåll.

– Först och främst ville vi vara tydligare med att vi är väldigt positiva till försvarets etablering på ön i yttrandet, men utöver det var den stora skillnaden jämfört med majoritetens förbehåll att vi inte ville ha ett 10-årigt tillstånd utan ett tillsvidare-tillstånd, säger Eva Nypelius (C).

LÄS MER: "Blir byggstopp på nästan hela Tofta"

Moderaterna valde att yrka avslag på tjänstemännens förslag till yttrande, och enligt Filip Reinhag och Eva Nypelius ville de inte yttra sig alls i frågan, något de är kritiska till.

– Jag tycker inte att det är ett bra förslag. Vem ska föra gotlänningarnas talan om vi inte yttrar oss?, frågar sig Reinhag.

Miljöprövningsdelegationen kommer att fatta beslut om miljötillstånd under hösten. Vid eventuella överklaganden är det regeringen som tar det slutgiltiga beslutet.

LÄS MER: Nu vill försvaret öva på avstånd