I vår kommer 25 undersköterskor inom hemtjänsten på Gotland att påbörja körkortsutbildningar. Den positiva nyheten för dem är att de själva inte behöver lägga ut ett öre, utan arbetsgivaren kommer att stå för hela kostnaden.

– Det här är en satsning på våra medarbetare samtidigt som vi ser ett behov för verksamheten, säger HR-chefen Roger Nilsson i ett pressmeddelande.

Även Agneta Nyström, som är avdelningschef för hemtjänsten, anser att satsningen kommer att bidra till verksamheten. Hon menar att det bland annat kommer att underlätta när det kommer till planering av hembesök.

Artikelbild

| HR-chefen Roger Nilsson menar att det kommer att bidra till verksamheten att de anställda får gratis körkortsutbildning.

– Vi har en del anställda som inte har körkort och det begränsar både för dem och försvårar för vår planering, säger hon.

Pengarna som Region Gotland kommer att använda för att bekosta körkortsutbildningarna kommer från en omställningsfond. I denna finns pengar som är öronmärkta för just kompetensutveckling. Dock kommer erbjudandet även med vissa krav på de anställda. Den som får sin utbildning betald behöver ta lektionerna på fritiden, och utöver det förbinder sig personen även till att arbeta minst två år inom hemtjänsten på Gotland.