När Region Gotland skulle bygga rondellen vid Stenhuggaren behövde man få loss mark intill värmekraftverket som tillhörde fastighetsbolaget Visby Energi. Det gjordes upp i en bytesaffär 2013, där Visby Energi fick regionägd mark som låg i anslutning till några av bolagets fastigheter. Det handlade dels om mark utanför Söderport, dels om ett litet område i korsningen Atlasgatan–Herkulesvägen, intill bolagets fastighet där Hansahälsan är belägen.

Värdet på marken bedömdes som likvärdigt och för regionens del innebar bytet att planerna vid Stenhuggaren kunde genomföras utan förseningar. Alla var nöjda.

När det förra året framkom att marken vid Hansahälsan är förgiftad och måste saneras blev Leif Pettersson, styrelseordförande för Visby Energi, mycket besviken. Och när det dessutom stod klart att regionen i årtionden har haft kännedom om dessa föroreningar kände han sig lurad.

Artikelbild

Nu har Visby Energi lämnat in en stämningsansökan mot regionen till Gotlands tingsrätt. Bolaget kräver ett skadestånd på 1,9 miljoner kronor.

Fastigheten i korsningen Atlasgatan–Herkulesvägen heter Väduren 8. Här låg det en soptipp fram till 1950-talet och här har det också funnits industrier med miljöfarlig verksamhet. På 1990-talet gjordes en markundersökning i området: Då framkom det att halterna av bly, kadmium och kvicksilver överskred gränsvärdena. Blyhalterna var "anmärkningsvärt höga". Och i en inventering av gammal industrimark som gjordes av länsstyrelsen 2006 fick detta område den näst allvarligaste riskklassningen.

Men enligt Leif Pettersson informerade regionen inte om detta när markbytet gjordes upp 2013.

Enligt Leif Pettersson har bolaget föreslagit att Region Gotland och Visby Energi ska dela på saneringskostnaderna, men det har regionen inte nappat på. Därför går bolaget nu till domstol.

Artikelbild

Leif Pettersson är medveten om köparens undersökningsplikt.

– Men säljaren har också en upplysningsplikt, säger han.

Artikelbild

– Jag hoppas på förlikning, men det blir nog en utdragen process. Vi är beredda att ta fajten, för det är regionen som har det moraliska ansvaret här, säger Leif Petterson.

GA har utan framgång sökt regionens jurist för en kommentar.