I april meddelade Försvarsmakten att de beslutat utöka sitt påverkansområde runt Tofta skjutfält. Området utökades, anledningen till att man nu vill bevaka ett större område beror på att verksamheten har vuxit och väntas fortsätta expandera.

– Det tillstånd vi har fått är baserat på vad vi kommer att behöva på lång sikt, säger Mattias Ardin, regementschef vid Gotlands regemente.

LÄS MER: Försvaret utökar sitt område i Tofta

Region Gotland, samt ett antal fastighetsägare hade begärt inhibition av miljötillståndet rörande Tofta skjutfält. Den begäran avslogs av regeringen på torsdagen.

Tofta skjutfält beskrivs som en av Försvarsmaktens viktigaste anläggningar. En konsekvens av den ökade verksamheten är att försvaret väntas överklaga bygglov som ges i närheten av området. Region Gotland, närboende och markägare har tidigare överklagat miljötillståndet som försvaret behöver för att använda hela skjutfältsområdet.